Despre noi

Despre noi

Asociatia ”Zambetul lui Daniel” este o persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit Legii nr. 246/2005, care are ca obiectiv principal imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu nevoi speciale.

Pentru realizarea scopului declarat asociatia isi propune:
- deschiderea si administrarea Clubului ”Culorile Zambetului” pentru copii cu nevoi speciale, centru de ingrijire si recreere terapeutica, cu program prelungit, pentru copii cu diverse dizabilitati
- initierea si dezvoltarea de programe in regim propriu sau de parteneriat cu autoritati publice si persoane juridice din tara si din strainatate
- sensibilizarea comunitatii cu privire la dificultatile copiilor cu nevoi speciale
- alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului asociatiei.

Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:
- donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari;
- activitati economice directe in masura in care acestea sunt în concordanta cu scopul asociatiei.
- alte venituri prevazute de lege.

Asociatia poate dobandi, in conditiile legii, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizarii scopului pentru care este infiintata.

Principalele venituri ale asociatiei se constituie din:
- Donatii sau legate
- Dobanzi bancare si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în conditiile legii
- Colecte publice si alte forme de sponsorizare
- Ajutoare si imprumuturi nerambursabile din surse interne si externe
- Dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie
- Venituri realizate din activitati economice directe
-Alte venituri, provenite din activitatea fara scop lucrativ
- Fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate
- Alte venituri prevazute de lege.

Principalele cheltuieli ale asociatiei sunt, dar nu se limitează la acestea:
- cheltuieli necesare pentru construirea, utilarea, deschiderea si functionarea Clubului ”Culorile Zambetului” pentru copii cu nevoi speciale
- cheltuieli pentru procurarea si intretinerea aparatelor şi a tehnicii necesare in activitatea de ingrijire specializata a copiilor cu nevoi speciale
- cheltuieli aferente furnizarii si consumului de apa, salubritate si evacuare apa menajera
- cheltuieli aferente furnizarii si consumului de energie electrica, termica, gaze naturale, telefonie, internet, cablu TV
- cheltuieli cu salarii si adaosuri la salarii, indemnizatii, prime şi premii, precum si cheltuieli pentru serviciile specializate oferite copiilor cu nevoi speciale
- chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare
- alte cheltuieli necesare pentru indeplinirea obiectivelor asociatiei.