Obiective

Obiective

Conform Statutului de organizare si functionare, obiectivele Asociatiei ”Zambetul lui Daniel” urmaresc:
- imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu nevoi speciale
- promovarea si reprezentarea drepturilor si intereselor asociatiei in relatia cu alte asociatii si fundatii sau alte organizatii private, in relatia cu structurile sociale si politice legal constituite, precum si in relatia cu alte institutii ale puterii de stat
-participarea la activitati de informare, dezbatere si schimb de experienta in cadrul conferintelor, simpozioanelor sau alte activitati specifice, in tara si strainatate
-organizarea de actiuni in vederea colectarii de fonduri banesti si materiale necesare realizarii activitatilor asociatiei
-atragerea si utilizarea in conditiile legii de resurse financiare sub forma de donatii, subventii, sponsorizari
-colaborarea cu institutii din tara si din strainatate care pot contribui financiar sau material la sustinerea programelor proprii ale asociatiei
- editarea de publicatii de informare si dezbatere asupra problemelor specifice copiilor
-organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, dezbateri, colocvii pe subiecte si tematici de interes pentru activitatile asociatiei
-afilierea la organizatii internationale de prestigiu din domeniul protectiei si asistentei sociale a copiilor cu nevoi speciale
-organizarea de vizite in tara si strainatate, menite sa dezvolte relatiile cu alte asociatii, fundatii si organizatii de profil

Pentru indeplinirea acestor obiective, activitatea Asociatiei ”Zambetul lui Daniel”  este structurata in prezent pe urmatoarele directii prioritare de actiune:
a. solicitarea sprijinului autoritatilor publice in rezolvarea problemei locatiei pentru Clubul ”Culorile Zambetului”, prin punerea la dispozitie, gratuit, a unui spatiu (cladire) deja adecvat sau care sa necesite adaptarea din partea partii private
b. incheierea de parteneriate/acorduri de colaborare cu institutii ale statului, companii, organizatii de profil pentru sprijinirea proiectelor initiate de asociatie
c. solidarizarea comunitatii pentru acceptarea, sprijinirea si integrarea copiilor cu nevoi speciale.