Implica-te

Implica-te!

Motto:  Nu exista o emotie mai puternica decat altruismul. Sentimentul a ceea ce esti ca persoana, felul in care ti-ai trait viata, modul in care ce-ai facut si ce-ai spus i-a ajutat pe altii profund constituie cel mai mare dar al existentei. Secretul vietii este sa stii sa daruiesti. (A. Robbins)

ASOCIATIA “ZAMBETUL LUI DANIEL”
Bucuresti, Reg. A.F. nr. 62/2013, C.I.F. 31638301

Cod IBAN: RO52BTRLRONCRT0318812501 Banca Transilvania, sucursala Universitate – cont in LEI
Telefon:  0723.187.145;
e-mail: contact@zambetulluidaniel.ro

 

Sponsorizarea (Legea 32/1994 privind sponsorizarea):

“Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

(2) Contractul de sponsorizare se încheie în forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor… ”

Descarca model contract de sponsorizare

 

Redirectionare 2%: Codul Fiscal, art. 84 (2)

“(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume, reprezentând pâna la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât partile sociale si valorile mobiliare, în cazul societatilor închise, câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.”

Descarca Formular 230

Descarca Formular 200

 

Donatia – este un contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta si nu implica existenta unor beneficii. Donatia este un act gratuit, unilateral, iar beneficiarul unei donatii are obligatia sa foloseasca bunurile exclusiv in scopul declarat. Donatiile pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, actiuni, titluri de valoare sau alte drepturi. Donatiile vor fi inscrise in Registrul de donatii al asociatiei.

 

Voluntariat (Legea nr. 195/2001, Legea voluntariatului):

Art. 2. a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala;
b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si  comunitar si altele asemenea;
c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, care administreaza activitatea de voluntariat. In raport cu natura activitatii desfasurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implica, impactul produs, respectiv raspunderea pe care o implica, intre parti se poate incheia un contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala;
e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului.

 

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatea asociatiei si modul de implicare, inclusiv in cadrul unui proiect de parteneriat, nu ezitati sa ne contactati:

E-mail: contact@zambetulluidaniel.ro

Website: www.zambetulluidaniel.ro